Niet-bancaire financiering

Wanneer een bancaire financiering geen uitkomst biedt

Naast de bancaire en buy to let-marktpartijen zijn er vandaag de dag tal van andere financieringsmogelijkheden voor de financiering van o.a. vastgoed. Het aanbod is groot en varieert van platformen voor crowdfunding tot financiering met privaat geld. IBD Nederland weet precies welke niet-bancaire financieringsvormen er zijn en welke mogelijkheden aansluiten op jouw financieringsvraag.

Oerwoud aan mogelijkheden

De wereld van niet-bancaire financieringen laat zich het beste omschrijven als een oerwoud. Wie zich verdiept in de mogelijkheden voor deze financieringen vindt een wirwar aan voorwaarden en kosten. De grote verschillen in dit financiële oerwoud worden veroorzaakt door verschillende zaken, waaronder:

  • De manier waarop een niet-bancaire financier wordt gefund;
  • De partijen die verbonden zijn aan een financier;
  • De wijze waarop de lening wordt beheerd;
  • De manier waarop de leningen gestructureerd zijn;
  • De manier waarop een financier omgaat met de klant als dingen mislopen of tegenzitten.

Wil je gebruik maken van niet-bancaire financiering voor jouw (vastgoed)project, dan is het verstandig om goed te kijken naar de voorwaarden van de financiering die je op het oog hebt. Naast rente vragen veel financiers afsluitprovisie of een combinatie van afsluitprovisie en exit-provisie aan het einde van de looptijd. Ook wordt er vaak naast de rente een doorlopende maandelijkse beheervergoeding gevraagd.

Het vinden van een betrouwbare financier

IBD Nederland werkt alleen samen met financiers die hun zaken op orde hebben. We werken – onder meer – met het Nederlands Hypotheek Fonds, Collin Crowdfund en een select aantal vermogensbeheerders (fondsen of privaat geld). We zoeken voor jou de best passende financier en zijn helder over de kosten en voorwaarden die daarbij horen.

Waarom kiezen voor een niet-bancaire (vastgoed) financiering?

Het kan voorkomen dat de aard, het risico of de complexiteit van jouw (vastgoed)project niet past bij het financieringsaanbod van reguliere marktpartijen. In zo’n geval is een niet-bancaire financier een oplossing. Niet-bancaire financiers hanteren (meestal) een hogere rente en kosten, maar kennen vaak wel een kortere doorlooptijd. Dit laatste is een groot voordeel van deze financieringsvorm. De lange doorlooptijden die reguliere financiers kennen kunnen namelijk ook een risico vormen voor jouw (vastgoed)project. Het kan bijvoorbeeld leiden tot vertraging in de planning, waardoor er extra kosten kunnen ontstaan of het project tot stilstand komt.

Voorbeeld niet-bancaire financiering

Jouw klant heeft twee bv’s die samen geen fiscale eenheid vormen. Ook zijn de bv’s niet met elkaar verbonden middels aandelenverhoudingen. Via één van de bv’s wil jouw klant een woning ter verhuur aankopen (buy to let).

Omdat er sprake is van een lagere huuropbrengst kan de gewenste financiering niet verstrekt worden en moet er flink meer eigen geld ingebracht worden. Deze middelen zijn niet aanwezig in de aankopende bv, maar wel in de andere bv. Jouw klant stelt voor om vanuit de bv met liquiditeiten een achtergestelde lening te verstrekken aan de aankopende bv (de aanvrager van de lening).

Reactie reguliere marktpartij:
Deze aanvrager kan het pand niet kopen omdat hij niet liquide/solvabel genoeg is.

Reactie niet-bancaire financier:
Deze aanvrager kan het pand wel kopen. Wij accepteren de achtergestelde lening met een borgstelling van de andere bv. Sterker nog, wij vinden het debiteurenrisico op deze manier lager.

De uitkomst

De klant in bovenstaand voorbeeld heeft gekozen voor de niet-bancaire financier. Deze hanteerde wel een hogere rente (7,0%) dan de reguliere marktpartij zou hebben gedaan (4,5%). Het renteverschil was in dit geval dus 2,5%. Maar hogere rente of niet: de niet-bancaire financier kon de gewenste lening wél verstrekken. De klant kon hierdoor zijn liquide middelen aanhouden om te blijven investeren. Dit voorbeeld geeft aan dat niet-bancaire financiers breder kijken naar externe en extra zekerheden. Hierdoor zijn er meer financieringen mogelijk. Zo ook voor deze klant.