IBD Zakelijke Bankgarantie (Pilot)

Als je een woning koop voor eigen bewoning is het gebruikelijk dat je voor het passeermoment bij de notaris een aanbetaling doet van 10% van de koopsom.

Hierdoor weet de verkopende partij dat je serieus bent en dat de transactie door zal gaan. De betaling van 10% kun je op twee manieren doen namelijk, betaling vanuit eigen middelen of via een verzekerde bankgarantie.

Kies je voor een bankgarantie, dan staat een derde partij (meestal een verzekeraar) garant/borg voor de 10% aanbetaling van het aankoopbedrag. Hierdoor hoef je niet direct je eigen middelen aan te spreken en behoudt je de liquiditeiten tot het moment van passeren bij de notaris.

De Bankgarantie voor vastgoedbeleggers (natuurlijk persoon)

Het is al enige tijd mogelijk om als professionele particuliere belegger gebruik te maken van een bankgarantie voor de aankoop van belegd vastgoed.
We hebben dan enkel de koopovereenkomst nodig en de borg kan binnen 2 uur gesteld worden.

De Zakelijke Bankgarantie (zakelijke entiteit)

Er worden veel vastgoedtransacties gedaan vanuit vastgoed B.V. ’s Om aan deze groeiende behoefte invulling te geven is IBD Nederland een pilot gestart om ook dit segment van de markt te kunnen bedienen met deze borgstellingen. De uitwerking van de borgstelling is gelijk aan die van natuurlijke personen echter er is wat informatie nodig om de borg te kunnen stellen.

Welke informatie is er nodig voor de zakelijke bankgarantie:

  • Koopovereenkomst
  • Uittreksel KVK
  • UBO uittreksel KVK (alle verbonden UBO’s)
  • ID Bewijzen UBO’s
  • Recent aandeelhoudersregister

Uitwerking van de borgstelling.

De borgstelling geldt per onderpand c.q. er wordt 1 polis per kadastraal onderpand opgemaakt. Indien er meerdere onderpanden in een koopovereenkomst betrokken zijn dient de koopsom per onderpand uitgesplitst te worden binnen de koopovereenkomst. De polis wordt op naam gesteld van de B.V., waarbij de UBO’s als natuurlijk personen hoofdelijk mee tekenen in privé voor de gestelde borg.

 Algemene kenmerken:

  • De bankgarantie is alleen aan te vragen via een IBD aangesloten Adviseur;
  • De bankgarantie (natuurlijke personen) wordt op werkdagen tot 21:00 uur binnen 2 uur na de aanvraag gesteld;
  • De bankgarantie (zakelijke entiteiten) wordt op werkdagen tot 21:00 uur binnen 48 uur na de aanvraag gesteld;

Kosten van de bankgarantie:

  • Bankgaranties tot EUR 50.000 kosten éénmalig EUR 300;
  • Bankgaranties vanaf EUR 50.000 kosten éénmalig EUR 400;