• darkblurbg

Over Nestr Smart Finance

Nestr  is in 2019 opgericht. Nestr biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Nestr Vastgoedfinanciering. Ook combinatieobjecten passen binnen de acceptatiecriteria, mits het zakelijke deel niet groter dan 20% van de waarde van het totale object bedraagt. Nestr biedt een transparant product, maar biedt daarnaast snelheid van acceptatie door een nieuw ontwikkelt aanvraag- en acceptatiesysteem.

De Nestr Vastgoedfinanciering is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen.

Het Product

Nestr verstrekt hypothecaire financieringen tussen EUR 100.000,- en EUR 2.000.000,-. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van maximaal 20% van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Nestr financiert in beginsel tot maximaal 80% LTV. Is de hoofdsom groter dan EUR 1.500.000 of betreft het geen gemixt object, kan de hoofdsom van de financiering maximaal 75% LTV bedragen. Uniek aan het financieringsproduct van Nestr is dat u de beschikking krijgt over een annuïtair aflosbare hypothecaire financieringen over een periode van maar liefst 35 jaar. Hierdoor dalen de lasten en neemt uw rendement toe. Daarnaast mag u zelf kiezen of u bij een LTV percentage van 60% de aflossing wenst voort te zetten of dat u de lening aflossingsvrij wenst te maken.

Aanvraagproces.

Wanneer u een aanvraag voor Nestr heeft, kunt u deze per mail (info@ibd-nederland.nl) met het aanvraagformulier bij ons indienen. Na ontvangst zullen wij deze verwerken en beoordelen of uw aanvraag passend is voor het product van Nestr. Past de aanvraag dan ontvangt u van ons een digitale stukkenlijst welke via een beveiligde omgeving gevuld kan worden. Nadat wij het complete dossier digitaal hebben ontvangen, zullen wij uw aanvraag beoordelen en daar waar nodig aanvullende stukken opvragen. Bij akkoord van uw dossier wordt deze voor het verkrijgen van een Conditionele Offerte doorgezet naar Nestr. De definitieve beoordeling en acceptatie verzorgd Nestr.

Wat kost een aanvraag bij Nestr.

De kosten van een aanvraag via IBD Nederland bedragen EUR 749,- vrij van B.T.W. per kadastrale inschrijving en dienen bij het ontvangen van de Conditionele Offerte te worden voldaan.

Niet door gaan of vervallen van het rente aanbod.

Indien er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de bindende offerte of deze komt te vervallen, dan vindt er geen creditering van de aanvraagkosten plaats.

Mijn aanvraag past niet bij het product van Nestr.

Niet alle aanvragen passen binnen het acceptatiekader van Nestr. Door samen te werken IBD-Nederland heeft u gelukkig meer opties. Mocht uw aanvraag niet passen bij Nestr dan zullen wij u tijdig informeren en de andere opties voor uw klant met u doorspreken.

Samenwerken

Bent u intermediair en heeft u een aanvraag voor een belegging in residentieel vastgoed, dan kunt u via IBD Nederland gebruik maken van de Nestr Vastgoedfinanciering. Omdat uw aanvraag via IBD- Nederland verloopt, heeft u geen directe samenwerkingsovereenkomst nodig met Nestr. IBD Nederland verzorgt voor Nestr het aanvraagproces.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst hebben wij een aantal gegevens van uw kantoor nodig.

Wat hebben wij nodig:

  • Recent Uittreksel KVK
  • Kopie ID Bewijs van de bestuurders en tekenbevoegde
  • Kopie van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis

Na dat wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om de dienstverlening van IBD- Nederland door te spreken en ontvangt u van ons een samenwerkingsovereenkomst.

Website: Nestr

Documentatie