• darkblurbg

Over Nestr Smart Finance

Nestr is in 2019 opgericht. Nestr biedt hypotheekfinancieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur via de Nestr Vastgoedfinanciering. Ook combinatieobjecten passen binnen de acceptatiecriteria, mits het zakelijke deel niet groter dan 20% van de waarde van het totale object bedraagt. Nestr biedt een transparant product, maar biedt snelheid van acceptatie door een nieuw ontwikkelt aanvraag- en acceptatiesysteem.

De Nestr Vastgoedfinanciering is niet bestemd voor 'Consumenten' zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen.

Het Product

Nestr verstrekte hypothecaire financieringen EUR 100.000, - en EUR 2.000.000, -. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van maximaal 20% van het onderpand mag bestaan ​​uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Nestr financiert in beginsel tot maximaal 85% LTV. Is de hoofdsom groter dan EUR 1.500.000 betreft het geen gemixt object, kan de hoofdsom van de financiering maximaal 85% LTV bedragen. Uniek aan het financieringsproduct van Nestr is dat u de beschikking krijgt over een annuïtair aflosbare hypothecaire financieringenover een periode van maar liefst 35 jaar. Hierdoor dalen de lasten en neemt uw rendement toe. Daarnaast mag u zelf kiezen of u bij een LTV-percentage van 60% de aflossing wenst voort te zetten of de lening aflossingsvrij wenst te maken.

De Nestr Vastgoedfinanciering

De standaard (maar revolutionaire) financiering voor verhuurde woningen:

 • De lening wordt annuïtair afgelost. Dit betekent een lagere maandlast dan andere aanbieders;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert verhuurde woningen in heel Nederland tegen dezelfde scherpe rente;
 • Nestr financiert maximaal 85% van de waarde in verhuurde staat (LTV) indien het vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is;
 • Voeg je binnen 6 maanden na aankoop waarde toe aan je object (bijvoorbeeld door verbouwing of huuroptimalisatie), zal het uitgangspunt de actuele marktwaarde zijn;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 80% LTV worden aflosvrij aangeboden;
 • Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een BV, dan is een persoonlijke borgstelling vereist.

De Nestr Renovatiefinanciering

Naast de hierboven genoemde Nestr Vastgoedfinanciering bieden wij ook de Nestr Renovatiefinanciering aan. Koop je een woning die wel een opknapbeurt kan gebruiken, helpt Nestr je daarmee. Een woning voor de verhuur met een nieuwe badkamer of keuken is natuurlijk beter te verhuren en zorgt voor een beter rendement op je investering.  

Kenmerken:

 • Het renovatiedepot kan maximaal EUR 50.000 bedragen, met een maximum van 15% van de koopsom;
 • Is de getaxeerde waarde in verhuurde staat voor renovatie lager dan de koopsom, gaan we uit van die lagere waarde;
 • De renovatie mag maximaal 6 maanden duren;
 • Je schiet de kosten zelf voor en nadat de renovatie is afgerond, keert Nestr de renovatiekosten uit op je rekening;
 • Creëer je naast nog overwaarde, keren wij die ook uit op je rekening;
 • De rente over het renovatiedepot is net zo laag als over de gehele financiering;
 • Nestr rekent geen extra kosten voor het beheer van het renovatiedepot;
 • Alle andere voordelen van de Nestr Vastgoedfinanciering gelden natuurlijk ook voor de Nestr Renovatiefinanciering.

De Nestr Verduurzaam­financiering

Verduurzamen van je vastgoed:

 • Bezit of koop je een woning met energielabel A of B, ontvang je direct 0,10% korting. En dit gedurende de hele looptijd van 35 jaar;
 • Bezit of koop je een woning met een energielabel C, D, E, F of G en realiseer je binnen 6 maanden een verbetering van minimaal één label, ontvang je vanaf dat moment 0,15% korting. Voor de gehele restant looptijd!;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • De Nestr Verduurzaamfinanciering is af te sluiten voor alle verhuurde woningen in heel Nederland;
 • Verduurzamen kan met je eigen geld, maar Nestr kan je ook hiermee helpen. Dus de kosten financiert Nestr én je betaalt tevens een lagere rente;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 75% LTV worden aflosvrij aangeboden;
 • Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Verder gelden alle andere productfeatures van de Nestr Vastgoedfinanciering.

De Nestr LagereLasten­financiering

Nóg lagere maandlasten. En verder:

 • Je betaalt 1% of 2% afsluitvergoeding en in ruil daarvoor ontvang je een fikse korting op je rente;
 • De korting geldt voor de gehele rentevastperiode;
 • Je kunt de afsluitvergoeding zelf betalen maar ook financieren;
 • De maximale LTV bedraagt 80%;
 • De lening wordt annuïtair afgelost;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert verhuurde woningen in heel Nederland tegen dezelfde scherpe rente;
 • Nestr financiert maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat (LTV) indien het vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is;
 • Voeg je binnen 6 maanden na aankoop waarde toe aan je object (bijvoorbeeld door verbouwing of huuroptimalisatie), zal het uitgangspunt de actuele marktwaarde zijn;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 75% LTV kunnen aflosvrij worden aangeboden; Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een B.V., dan is een persoonlijke borgstelling vereist.

De Nestr Combipandfinanciering

 • Minimale hoofdsom EUR 100.000;
 • Maximale hoofdsom EUR 1.000.000;
 • Maximale 70% LTV;
 • Ongesplitste combinatiepanden waarbij het zakelijke gedeelte tussen de 20% en 49% van de totale getaxeerde waarde bedraagt;
 • De lening wordt annuïtair afgelost;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert in heel Nederland;
 • Indien het zakelijke gedeelte een kantoor is, dient deze over energielabel A, B of C te beschikken;
 • Is het zakelijke gedeelte geen kantoor, dient deze over energielabel A, B, C of D te beschikken;
 • Financieringsaanvragen tot 60% LTV kunnen aflosvrij worden aangeboden; Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een B.V., dan is een persoonlijke borgstelling vereist;
 • Eigen gebruik van het zakelijke gedeelte is toegestaan.

Vastgoedfinanciering met afsluitvergoeding

De Nestr LagereLastenfinanciering zorgt voor nóg lagere maandlasten dan de Nestr Vastgoedfinanciering. Met de annuïtaire aflossing wordt de gehele hoofdsom afgelost, maar zijn de maandlasten de eerste jaren tot een lineaire hypotheek het geval is. De LagereLastenfinanciering biedt u een lagere rente en een lagere maandlasten.

Hoe werkt het?

Nestr brengt standaard geen afsluitvergoeding in rekening, maar biedt vanaf heden de mogelijkheid om 1% of 2% afsluitvergoeding in rekening te brengen. In ruil daarvoor je een fikse korting op het rentetarief gedurende de gehele huurevastperiode. Nestr biedt slimme vastgoedfinancieringen voor verhuur aan tussen de EUR 100.000 en EUR 2.000.000, bestemd voor één of meerdere woningen door heel Nederland. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuren of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag eventueel uit niet-woningen bestaan, bijvoorbeeld een winkel op de begane grond. De financiering kan maximaal 80% van de waarde van het onderpand in verhuurde staat bedragen.

Aanvraagproces.

Wanneer u een aanvraag voor Nestr heeft, kunt u deze per mail (info@ibd-nederland.nl) voldoen aan het aanvraagformulier bij ons indienen. Na ontvangst zullen wij deze verwerken en beoordelen of uw aanvraag is voor het product van Nestr. Past de aanvraag dan ontvangt u van ons een digitale stukkenlijst welke via een beveiligde omgeving gevuld kan worden. Nadat wij het volledige dossier digitaal hebben ontvangen, zullen wij uw aanvraag beoordelen en daar waar aanvullende stukken opvragen. Bij een akkoord van uw dossier wordt dit voor het verkrijgen van een Conditionele Offerte doorgezet naar Nestr. De definitieve beoordeling en acceptatie verzorgd Nestr.

Wat kost een aanvraag bij Nestr.

De kosten van een aanvraag via IBD Nederland bedragen EUR 749, - vrij van BTW per kadastrale inschrijving en dienen bij ontvangen van het bindende rente aanbod te worden voldaan.

Niet door gaan of vervallen van het rente aanbod.

Indien er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de bindende offerte of deze komt te vervallen, dan vindt er geen creditering van de aanvraagkosten plaats.

Mijn aanvraag past niet bij het product van Nestr.

Niet alle aanvragen passen binnen het acceptatiekader van Nestr. Door samen te werken IBD-Nederland heeft u gelukkig meer opties. Mocht uw aanvraag niet passen bij Nestr dan zullen wij u tijdig informeren en de andere opties voor uw klant met u doorspreken.

Samenwerken

Bent u intermediair en heeft u een aanvraag voor een belegging in residentieel vastgoed, dan kunt u via IBD Nederland gebruik maken van de Nestr Vastgoedfinanciering. Omdat uw aanvraag via IBD-Nederland verloopt, heeft u geen directe samenwerkingsovereenkomst nodig met Nestr. IBD Nederland verzorgt voor Nestr het aanvraagproces.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst hebben wij een aantal gegevens van uw kantoor nodig.

Wat hebben wij nodig:

 • Recent Uittreksel KVK
 • Kopie ID Bewijs van de bestuurders en tekenbevoegde
 • Kopie van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis

Na dat wij deze stukken ontvangen hebben, zullen wij contact opnemen met u opnemen om de dienstverlening van IBD- Nederland door te spreken en ontvangen u van ons een samenwerkingsovereenkomst.

Website: Nestr