• darkblurbg

Over DCMF

Op de Nederlandse vastgoedmarkt is na de kredietcrisis een leemte ontstaan op het gebied van projectfinancieringen voor vastgoed.
De appetite bij aanbieders om projectfinanciering snel beschikbaar te stellen voor kleine tot middelgrote ontwikkelaars is beperkt aanwezig. DCMF bedient met haar propositie deze professionele vastgoedondernemers en helpt daarmee mooie residentiële objecten van klein tot groot te realiseren.

DCMF is een specialistische Nederlandse financieringsmaatschappij en er werken professionals die hun sporen hebben verdiend bij grotere banken of financieringsinstellingen. DCMF wordt gefund door een aantal Nederlandse family offices en een gerenommeerd Engels private equity fonds.

Het Product

DCMF maakt het voor vastgoedondernemers mogelijk objecten te financieren die aangekocht en/of verbouwd moeten worden. DCMF maakt het mogelijk vastgoedprojecten te realiseren die de reguliere banken niet kunnen of niet willen doen. Dit betreffen vastgoedprojecten vanaf EUR 100.000 tot vele miljoenen.

DCMF is in staat om de noodzakelijke financiering snel beschikbaar te stellen. Streven is binnen 1 maand en vaak sneller.

DCMF is persoonlijk  en denkt met u mee hoe de optimale financieringsstructuur eruit ziet. In korte tijd beschikt u over een termsheet waar de beoogde financieringsstructuur en voorgenomen condities worden beschreven.

Productkenmerken:
- Looptijd tot 1,5 jaar
- Hoofdsom vanaf EUR 100.000
- (Hoofdzakelijk) residentieel objecten. Gemengde objecten vallen ook in het acceptatiekader,
   mits het commerciële gedeelte niet groter is dan 50% van de totale waarde.
- Hoogte financiering: 75% LTV van de aankoop plus de gehele verbouwingskosten (onder voorwaarden)
- Uitbetaling van facturen ten laste van het bouwdepot vindt wekelijks plaats
- Zowel prive personen als juridische entiteiten kunnen gefinancierd worden

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bij DCMF verloopt vlot en soepel. Een aanvraag inclusief getekend aanvraagformulier dient u per mail bij ons
(info@IBD-Nederland.nl) in. Na ontvangst  beoordelen wij of uw aanvraag passend is voor het product van DCMF. Past de aanvraag in het acceptatiekader van DCMF, ontvangt u van ons een digitale stukkenlijst welke via een beveiligde omgeving gevuld kan worden. Nadat IBD Nederland het complete dossier digitaal heeft ontvangen, zullen wij uw aanvraag verder  beoordelen en daar waar nodig aanvullende stukken opvragen. Bij akkoord van de aanvraag wordt uw dossier voor het verkrijgen van de termsheet doorgezet aan DCMF. De definitieve beoordeling en acceptatie blijft DCMF verzorgen.

Wat kost een DCMF aanvraag.

De kosten van een DCMF aanvraag bedragen de reguliere dossierkosten van IBD Nederland. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de bijlage welke u aantreft bij de samenwerkingsovereenkomst.

Niet doorgaan of vervallen van het rente aanbod.

Indien er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van het definitieve aanbod of deze komt te vervallen, dan vindt er geen creditering van de dossierkosten plaats.

Mijn aanvraag past niet bij het product van DCMF.

Niet alle aanvragen passen bij het aanbod van DCMF, maar door samen te werken met IBD Nederland heeft u gelukkig meer opties. Mocht uw aanvraag niet passen bij DCMF dan zullen wij u tijdig informeren en de andere opties voor uw klant met u bespreken.

Samenwerken

Bent u intermediair en heeft u een aanvraag kunt u via IBD Nederland gebruik maken van het financieringsproduct van DCMF. Omdat uw aanvraag via IBD Nederland verloopt, heeft u geen directe samenwerkingsovereenkomst nodig met DCMF. IBD Nederland verzorgt voor DCMF het aanvraagproces.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst hebben wij een aantal gegevens van uw kantoor nodig.

Wat hebben wij nodig:

   - Recent Uittreksel KvK
   - Kopie geldig legitimatiebewijs van de bestuurders en tekenbevoegde
   - Kopie van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis

Na dat wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om de dienstverlening van IBD Nederland door te spreken en ontvangt u van ons een samenwerkingsovereenkomst.

Website: www.dcmf.nl

Dit product is niet geschikt voor consumenten.