• darkblurbg

Vastgoed voor eigen gebruik ondernemers

IBD Nederland biedt het intermediair toegang tot alle toonaangevende geldverstrekkers die een bedrijfspand kunnen financieren voor eigen gebruik.

Onder eigen gebruik verstaan wij een pand dat voor de eigen activiteiten van een onderneming wordt aangekocht. Een voorbeeld is een kantoorpand voor een accountantskantoor, een bedrijfshal voor een autoreparatie bedrijf of een winkelpand voor een kledingzaak.  

Het financieren van een pand voor eigen gebruik is maatwerk. Het aan te kopen pand is maatwerk, de te financieren ondernemer is maatwerk en de geldverstrekker is maatwerk.

Geldverstrekkers hebben een voorkeur voor het soort pand dat zij willen financieren, de een wil bijv. bedrijfshallen en kantoorpanden, de ander winkelpanden en weer een ander heeft een voorkeur voor "groene" panden. Binnen IBD weten wij waar de voorkeuren van de geldverstrekkers liggen en zeggen wij ook vaak "object zoekt de financier".

Elke ondernemer is verschillend, de manier waarop het resultaat in een onderneming wordt behaald kan ook heel verschillend zijn. De een heeft een andere kostenstructuur dan de ander en terwijl de ondernemers werkzaam zijn in dezelfde branche, kan de een niet gefinancierd worden en de ander wel.

Maatwerk op basis van de looptijd van de financiering, soort aflossing, rentevaste periode, maar ook op de bijpassende financier is een onderdeel van het aanvraag traject.

Over het algemeen zien we een maximale financiering van 70-75% LTV (loan to value), maar is bij nieuwbouw of een relatie met prima ratio's (solvabiliteit, betalingscapaciteit etc.) altijd maatwerk mogelijk en kan er meer (LTV 90%) worden verstrekt.

Actueel

2020 was voor veel ondernemers die er al een tijd over nadachten een bedrijfspand aan te kopen het jaar om de stap te nemen. Het Covid -19 virus zorgde er echter voor dat vanaf afgelopen maart de financieringsmogelijkheden grotendeels stil kwamen te liggen. Ondernemers hebben wij toch kunnen helpen met financieringen verstrekt door o.a. investeerders en crowd-funding. In de loop van de maand mei zagen we ook de financieringsmogelijkheden bij diverse andere geldverstrekkers weer toenemen, eerst voor eigen relaties, maar al snel ook weer voor potentiële nieuwe relaties.

Inmiddels heeft iedere geldverstrekker een eigen (van elkaar verschillend) acceptatie kader gevormd en zijn we binnen dat kader weer samen met het intermediair de best passende financier en de financieringsvraag aan het matchen.

Kan elke branche weer gefinancierd worden? Nee, maar binnen niet- Corona gevoelige sectoren wordt er weer gefinancierd. Daarnaast merken we dat er maatwerk mogelijk is binnen Corona gevoelige sectoren. Het zoeken van die maatwerkfinanciering doen wij graag in samenwerking met het intermediair, die kent de ondernemer en de lokale omgeving het beste, wij weten welke geldverstrekker bij de financieringsaanvraag past.