Het NHF verstrekt uitsluitend hypotheken:

  • aan ondernemers en vastgoedbeleggers;
  • op Nederlands onroerend goed op basis van hypotheek;
  • financiering is mogelijk tot 60% van de marktwaarde;
  • er dient een goede (toekomstige) cashflow te zijn om de lasten te  betalen;
  • maximaal wordt per debiteur verstrekt een bedrag van  € 500.000,-
  • aflossing in maximaal 20 jaar.

LET OP: consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent, is uitgesloten van dit product.

Aanvraagproces.

Wanneer u mogelijk een aanvraag voor het NHF heeft kunt u deze met een korte beschrijving per mail richten aan Info@ibd-nederland.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen en bespreken of uw aanvraag passend is voor het product van het Nederlands Hypotheek Fonds. Past de aanvraag bij de het Nederlands Hypotheek Fonds dan ontvangt u van ons een digitale stukkenlijst welke via een beveiligde omgeving gevuld kan worden. Na dat wij het complete dossier digitaal hebben ontvangen, zullen wij uw aanvraag beoordelen en daar waar nodig aanvullende stukken opvragen. Bij akkoord van uw dossier wordt deze voor het verkrijgen van het rente aanbod doorgezet aan het Nederlands Hypotheek Fonds. De definitieve beoordeling en acceptatie blijft het Nederlands Hypotheek Fonds verzorgen.

Wat kost een aanvraag bij het Nederlands Hypotheek Fonds.

Een aanvraag bij het Nederlands Hypotheek Fonds valt binnen het reguliere dienstverleningsmodel van IBD Nederland. Bij het aanstellen van uw kantoor informeren wij u graag over de voorwaarden.

Mijn aanvraag past niet bij het product van het Nederlands Hypotheek Fonds.

Niet alle aanvragen passen bij het aanbod van het Nederlands Hypotheek Fonds, door samen te werken IBD Nederland heeft u gelukkig meer opties. Mocht uw aanvraag niet passen bij het Nederlands Hypotheek Fonds, dan zullen wij u tijdig informeren en de andere opties voor uw klant met u doorspreken.

Samenwerking

Bent u intermediair en heeft u een aanvraag van een ondernemer in vastgoed voor eigen gebruik of ter belegging, dan kunt u via IBD Nederland gebruik maken van een financiering van het Nederlands Hypotheek Fonds (NHF). Omdat uw aanvraag via IBD Nederland verloopt heeft u geen directe samenwerkingsovereenkomst nodig het Nederlands Hypotheek Fonds. IBD Nederland verzorgt voor het Nederlands Hypotheek Fonds het aanvraagproces.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst hebben wij een aantal gegevens van uw kantoor nodig.

Wat hebben wij nodig:

  • Recent Uittreksel KVK
  • Kopie ID Bewijs van de bestuurders en tekenbevoegde
  • Kopie van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis

Na dat wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om de dienstverlening van IBD-Nederland door te spreken en ontvangt u van ons een samenwerkingsovereenkomst.

 

Website: https://nederlandshypotheekfonds.nl/