Nestr Smart Finance

Nestr is in 2019 opgericht. Nestr biedt hypotheekfinancieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur via de Nestr Vastgoedfinanciering. Ook combinatieobjecten passen binnen de acceptatiecriteria, mits het zakelijke deel niet groter dan 20% van de waarde van het totale object bedraagt. Nestr biedt een transparant product, maar biedt snelheid van acceptatie door een nieuw ontwikkelt aanvraag- en acceptatiesysteem. De Nestr Vastgoedfinanciering is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen.

Het Product

Nestr verstrekte hypothecaire financieringen EUR 100.000, – en EUR 2.000.000, -. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van maximaal 20% van het onderpand mag bestaan ​​uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Nestr financiert in beginsel tot maximaal 85% LTV. Is de hoofdsom groter dan EUR 1.500.000 betreft het geen gemixt object, kan de hoofdsom van de financiering maximaal 85% LTV bedragen. Uniek aan het financieringsproduct van Nestr is dat u de beschikking krijgt over een annuïtair aflosbare hypothecaire financieringenover een periode van maar liefst 35 jaar. Hierdoor dalen de lasten en neemt uw rendement toe. Daarnaast mag u zelf kiezen of u bij een LTV-percentage van 60% de aflossing wenst voort te zetten of de lening aflossingsvrij wenst te maken.

De Nestr Vastgoedfinanciering

De standaard (maar revolutionaire) financiering voor verhuurde woningen:

 • De lening wordt annuïtair afgelost. Dit betekent een lagere maandlast dan andere aanbieders;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert verhuurde woningen in heel Nederland tegen dezelfde scherpe rente;
 • Nestr financiert maximaal 85% van de waarde in verhuurde staat (LTV) indien het vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is;
 • Voeg je binnen 6 maanden na aankoop waarde toe aan je object (bijvoorbeeld door verbouwing of huuroptimalisatie), zal het uitgangspunt de actuele marktwaarde zijn;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 80% LTV worden aflosvrij aangeboden;
 • Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een BV, dan is een persoonlijke borgstelling vereist.

De Nestr Renovatiefinanciering

Naast de hierboven genoemde Nestr Vastgoedfinanciering bieden wij ook de Nestr Renovatiefinanciering aan. Koop je een woning die wel een opknapbeurt kan gebruiken, helpt Nestr je daarmee. Een woning voor de verhuur met een nieuwe badkamer of keuken is natuurlijk beter te verhuren en zorgt voor een beter rendement op je investering.

Kenmerken:

 • Het renovatiedepot kan maximaal EUR 50.000 bedragen, met een maximum van 15% van de koopsom;
 • Is de getaxeerde waarde in verhuurde staat voor renovatie lager dan de koopsom, gaan we uit van die lagere waarde;
 • De renovatie mag maximaal 6 maanden duren;
 • Je schiet de kosten zelf voor en nadat de renovatie is afgerond, keert Nestr de renovatiekosten uit op je rekening;
 • Creëer je naast nog overwaarde, keren wij die ook uit op je rekening;
 • De rente over het renovatiedepot is net zo laag als over de gehele financiering;
 • Nestr rekent geen extra kosten voor het beheer van het renovatiedepot;
 • Alle andere voordelen van de Nestr Vastgoedfinanciering gelden natuurlijk ook voor de Nestr Renovatiefinanciering.

De Nestr Verduurzaam­financiering

Verduurzamen van je vastgoed:

 • Bezit of koop je een woning met energielabel A of B, ontvang je direct 0,10% korting. En dit gedurende de hele looptijd van 35 jaar;
 • Bezit of koop je een woning met een energielabel C, D, E, F of G en realiseer je binnen 6 maanden een verbetering van minimaal één label, ontvang je vanaf dat moment 0,15% korting. Voor de gehele restant looptijd!;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • De Nestr Verduurzaamfinanciering is af te sluiten voor alle verhuurde woningen in heel Nederland;
 • Verduurzamen kan met je eigen geld, maar Nestr kan je ook hiermee helpen. Dus de kosten financiert Nestr én je betaalt tevens een lagere rente;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 75% LTV worden aflosvrij aangeboden;
 • Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Verder gelden alle andere productfeatures van de Nestr Vastgoedfinanciering.

De Nestr LagereLasten­financiering

Nóg lagere maandlasten. En verder:

 • Je betaalt 1% of 2% afsluitvergoeding en in ruil daarvoor ontvang je een fikse korting op je rente;
 • De korting geldt voor de gehele rentevastperiode;
 • Je kunt de afsluitvergoeding zelf betalen maar ook financieren;
 • De maximale LTV bedraagt 80%;
 • De lening wordt annuïtair afgelost;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert verhuurde woningen in heel Nederland tegen dezelfde scherpe rente;
 • Nestr financiert maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat (LTV) indien het vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is;
 • Voeg je binnen 6 maanden na aankoop waarde toe aan je object (bijvoorbeeld door verbouwing of huuroptimalisatie), zal het uitgangspunt de actuele marktwaarde zijn;
 • Koop je een object aan, is de aankoopsom het uitgangspunt (tenzij de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat lager is);
 • Financieringsaanvragen tot 75% LTV kunnen aflosvrij worden aangeboden; Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een B.V., dan is een persoonlijke borgstelling vereist.

De Nestr Combipandfinanciering

 • Minimale hoofdsom EUR 100.000;
 • Maximale hoofdsom EUR 1.000.000;
 • Maximale 70% LTV;
 • Ongesplitste combinatiepanden waarbij het zakelijke gedeelte tussen de 20% en 49% van de totale getaxeerde waarde bedraagt;
 • De lening wordt annuïtair afgelost;
 • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
 • Nestr financiert in heel Nederland;
 • Indien het zakelijke gedeelte een kantoor is, dient deze over energielabel A, B of C te beschikken;
 • Is het zakelijke gedeelte geen kantoor, dient deze over energielabel A, B, C of D te beschikken;
 • Financieringsaanvragen tot 60% LTV kunnen aflosvrij worden aangeboden; Je mag per kalenderjaar altijd 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen;
 • Financier je in een B.V., dan is een persoonlijke borgstelling vereist;
 • Eigen gebruik van het zakelijke gedeelte is toegestaan.

Vastgoedfinanciering met afsluitvergoeding

De Nestr LagereLastenfinanciering zorgt voor nóg lagere maandlasten dan de Nestr Vastgoedfinanciering. Met de annuïtaire aflossing wordt de gehele hoofdsom afgelost, maar zijn de maandlasten de eerste jaren tot een lineaire hypotheek het geval is. De LagereLastenfinanciering biedt u een lagere rente en een lagere maandlasten.

Hoe werkt het?

Nestr brengt standaard geen afsluitvergoeding in rekening, maar biedt vanaf heden de mogelijkheid om 1% of 2% afsluitvergoeding in rekening te brengen. In ruil daarvoor je een fikse korting op het rentetarief gedurende de gehele huurevastperiode. Nestr biedt slimme vastgoedfinancieringen voor verhuur aan tussen de EUR 100.000 en EUR 2.000.000, bestemd voor één of meerdere woningen door heel Nederland. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuren of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag eventueel uit niet-woningen bestaan, bijvoorbeeld een winkel op de begane grond. De financiering kan maximaal 80% van de waarde van het onderpand in verhuurde staat bedragen.

Aanvraagproces

Je kunt jouw aanvraag indienen via ons aanvraagportaal. Maak eenvoudig jouw account aan. Na ontvangst van jouw aanvraag zullen we deze beoordelen. Past de aanvraag bij een van de aanbieders dan ontvang je van ons een digitale stukkenlijst. Deze kan in een beveiligde omgeving worden ingevuld.

Na ontvangst van het complete dossier beoordelen we jouw aanvraag opnieuw. Daar waar nodig zullen we aanvullende stukken opvragen. Bij akkoord van jouw dossier wordt deze – voor het verkrijgen van een conditionele offerte – doorgezet naar de aanbieder. De definitieve beoordeling en acceptatie verzorgt de aanbieder/geldverstrekker.

Wat kost een aanvraag bij IBD Nederland?

De kosten van een aanvraag via IBD Nederland beginnen bij EUR 895, – (vrij van btw) per kadastrale inschrijving. Dit bedrag kan tot 14 dagen na ontvangst van de bindende offerte betaald worden. Ons volledige kostenoverzicht vind je terug in onze aanvraagportaal bij ‘documenten’.

Niet doorgaan of vervallen van het renteaanbod

Wordt er, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt van de bindende offerte of komt deze te vervallen, dan worden de aanvraagkosten niet gecrediteerd.

Aanvraag past niet bij het product van de aanbieder

Niet alle aanvragen passen binnen het acceptatiekader van iedere aanbieder. Gelukkig geeft een samenwerking met IBD Nederland je meer opties. Wij informeren je vooraf over de best passende keuze.