• darkblurbg

Projectfinancieringen voor vastgoed.
Projectfinancieringen voor vastgoed zijn speciale kortstondige financieringsarrangementen met een looptijd van minimaal 3 maanden tot maximaal 18 maanden.

Doel van een projectfinanciering.
Projectfinancieringen worden vooral ingezet daar waar er is sprake is van een verbouwing of transformatie (bijvoorbeeld van kantoor naar woningen). In de regel is het voor banken en andere financiers niet acceptabel wanneer er een vastgoed aankoop is waar nog een grondige verbouwing uitgevoerd moet worden. Er is dan sprake van een bouwrisico wat eerst opgelost moet worden alvorens zij over gaan tot het verstrekken van de beleggingsfinanciering. Een projectfinanciering is feitelijke een tijdelijke bouwfinanciering die er voor zorgt dat de aankoop kan geschieden en het bouwrisico afgedekt wordt.

Afhechting van de bouwfinanciering.
Het afhechten van de bouwfinanciering (lees overname van de financiering na de bouw) speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van een projectfinanciering. Feitelijk is het afhechten voor de projectfinancier de exit van zijn verstrekte financiering en moet dit ook al geregeld zijn voordat de projectfinancier over gaat tot verstrekking van de financiering. Er moet dus voor aanvang van aankoop en bouw, twee financieringen geregeld worden die op elkaar aansluiten.

Kosten van een projectfinanciering.
De kosten van een projectfinanciering zijn niet gering. Echter als het niet verkrijgen van een dergelijke financiering wil zeggen dat de gehele transactie geen doorgang kan vinden terwijl het rendement van de transactie aantrekkelijk is, is dit een afweging die men vooraf dient te maken, rendement vs kosten.

IBD Nederland
Bij IBD Nederland hebben wij veel ervaring met dit type financieringen en weten wij exact hoe het proces van dubbel financieren werkt (projectfinanciering en afhechtende financiering). Wij werken samen met diverse projectfinanciers en private financiers in dit segment van de markt.

Indien u vragen heeft inzake uw plannen dan kunt u contact opnemen met onze financieringsspecialist Igor Danen

Igor@IBD-Nederland.nl

Of via ons contactformulier