Projectfinanciering

Voor vastgoedaankoop met bouwrisico

IBD Nederland heeft veel ervaring met projectfinanciering en weet hoe het proces van dubbel financieren (projectfinanciering en afhechtende financiering) in elkaar steekt. Voor het realiseren van projectfinanciering werken we samen met diverse projectfinanciers en private financiers.

Projectfinanciering voor vastgoed

Projectfinancieringen voor vastgoed zijn kortstondige financieringsarrangementen met een looptijd van minimaal 3 maanden tot maximaal 18 maanden. Deze vorm van financiering wordt vooral ingezet wanneer er sprake is van een verbouwing of transformatie (bijvoorbeeld van kantoor naar woningen).

Vastgoedaankoop met bouwrisico

Moet het vastgoed dat je wilt aankopen grondig verbouwd of getransformeerd worden? Dan is de kans groot dat een bank – of andere financier – dit niet financiert. Er is in dit geval namelijk sprake van een bouwrisico. Voordat deze partijen overgaan tot beleggingsfinanciering moet dit risico eerst worden opgelost. Projectfinanciering is in dit geval de oplossing. Deze vorm van financiering is – in feite – een tijdelijke bouwfinanciering die ervoor zorgt dat de aankoop kan doorgaan en het bouwrisico afgedekt wordt.

Afhechting van de bouwfinanciering

Afhechting van de bouwfinanciering (oftewel: overname van de financiering na de bouw) speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van projectfinanciering. Deze moet namelijk voorafgaand aan het verstrekken van de projectfinanciering geregeld zijn. Voor aanvang van de aankoop en de bouw moeten er dus twee – op elkaar aansluitende – financieringen geregeld worden.

Kosten van projectfinanciering

De kosten van projectfinanciering zijn hoog. Toch is deze vorm van financiering soms de enige manier om een aankoop te realiseren. Samen met jou kijken we – voorafgaand aan een aanvraag – goed of het rendement van de aankoop aantrekkelijk genoeg is. Dit doen we door de kosten van de financiering naast het rendement te leggen.