• darkblurbg

Over IBD Nederland?

IBD Nederland (Intermediaire Business Desk Nederland) is een dienstverlener voor de intermediaire markt. Wij ondersteunen en leveren diensten aan het professionele intermediair op het gebied van zakelijke en particuliere (professional) belegd vastgoed (financierings) vraagstukken. Wij fungeren als kenniscentrum voor het intermediair en zorgen ervoor dat het intermediair haar klanten ook kan bedienen daar waar de vraag van de klant niet direct aansluit bij de standaard dienstverlening van het intermediair zoals een zakelijke financieringsaanvraag of belegd vastgoed.

Voor wie zijn we er?

IBD Nederland is er voor het professionele intermediair zoals assurantietussenpersonen, accountantskantoren, administratiekantoren, vastgoedmakelaars, hypotheekadvieskantoren.

Welke rol speelt IBD Nederland voor het intermediair?

IBD Nederland ondersteund het intermediair bij klantvragen over het financieren van zakelijk of belegd vastgoed.
Deze ondersteuning bestaat uit het voorbespreking van de casus, het maken van losse berekeningen of volledige rekenrapporten. Zodra u ons opdracht geeft om de financiering daadwerkelijk te regelen, zoeken wij de best passende oplossing voor uw klant. Natuurlijk verzorgen wij de verdere administratieve afwikkeling van de financieringsaanvraag.

Bemiddelt IBD Nederland ook in particuliere hypotheken of geldleningen?

Nee, IBD Nederland bemiddelt alleen in hypothecaire leningen voor zakelijk en belegd vastgoed. Uiteraard kunt ons wel raadplegen inzake uw specifieke casus, wij hebben in ons netwerk meerdere professionele intermediaire partijen die u verder kunnen helpen en bijvoorbeeld een specialisatie hebben zoals hypotheken en de ondernemer in privé.

Welke kosten hanteert IBD Nederland voor de bemiddeling van vastgoedfinancieringen?

IBD Nederland wordt betaald door het intermediair. De hoogte van de bemiddelingskosten zijn gerelateerd aan de hoogte van het te financieren bedrag. Er worden vaste dossierkosten berekend met daarnaast een variabel deel, op basis van het feit of wij succesvol de financiering hebben kunnen verzorgen.

Ik ben ondernemer of particuliere belegger en heb een financieringsvraag?

Indien u ondernemer bent of particuliere belegger dan kunnen wij u niet rechtstreeks helpen met uw financieringsaanvraag. Natuurlijk zijn wij wel bereikbaar voor u om u te begeleiden naar het juiste punt zodat u geholpen kunt worden en/of via ons in contact te komen met een intermediair in uw regio.

IBD als aanspreekpunt.

IBD Nederland vertegenwoordigt het intermediair naar de zakelijke geldverstrekkers. Wij zijn een voorportaal voor de geldverstrekkers in eerste beoordeling van de businesscases die door het intermediair worden aangeleverd.
Het intermediair/ uw adviseur heeft altijd een leidende rol in de behandeling bij een financieringsaanvraag.

Ik heb een probleem met mijn intermediair!

U kunt om uiteenlopende redenen een meningsverschil of conflict hebben met uw intermediaire contractpartij. IBD Nederland is een bemiddelaar voor uw dossier en wordt ingehuurd door het intermediair om dit voor u te verzorgen. Deze taak nemen wij uiterst serieus en zullen uw belang altijd behartigen voor zover dit in een gegeven situatie mogelijk en toegestaan is.

Vergelijken jullie alle geldverstrekkers?

Financieren is in de regel maatwerk en daarom heeft het niet altijd zin om alle geldverstrekkers aan te spreken. Immers iedere geldverstrekker heeft zo haar voorkeuren en specialisatie in rente, voorwaarden en acceptatiebeleid van het onderpand of de financiële positie van de eindklant. Op basis van onze ervaring kunnen wij uitstekend beoordelen waar de eind klant het meeste kans van slagen heeft en welke route daarvoor gevolgd moet worden.

Is IBD een onafhankelijke partij?

Ja IBD Nederland is onafhankelijk van de geldverstrekkers en worden enkel beloond door het intermediair.

Met welke geldverstrekkers werkt IBD Nederland?

IBD Nederland werkt samen met alle geldverstrekkers die een relevante oplossing bieden voor onze klanten en ervoor zorgen dat de financieringsaanvraag kwalitatief en professioneel wordt afgehandeld. IBD Nederland werkt samen met zowel nederlandse als buitenlandse grootbanken. Ook werken wij samen met een aantal gespecialiseerde geldverstrekkers en private investeerders.

Waarom moeten eindklanten soms ook nog advieskosten of provisie aan de bank betalen?

Gaat het om een financiering van een zakelijk onderpand wat ook zakelijk wordt aangekocht dan zal de geldverstrekker in de regel een afsluitprovisie vragen. Deze afsluitprovisie is vaak gerelateerd aan de te financieren som en de complexiteit van het dossier. Indien het om een financiering gaat van belegd vastgoed in de particuliere sfeer dan is de bank verplicht conform de wettelijke regels een adviesrapport op te stellen voor de eind klant en rekenen zij hier kosten voor. Hierdoor wordt u door ons gedurende het proces op gewezen.

BKR-notering.

Indien de aanvrager(s) een BKR-notering hebben dan zal de geldverstrekker dit op dezelfde wijze behandelen als bij een particuliere aanvraag voor een reguliere hypotheek. Immers een vermelding van achterstand in het BKR kan in sommige gevallen duiden op een verminderde betalingsmoraliteit, wat men als risicovol beschouwd.

Moet ik als intermediair aangesteld zijn bij IBD Nederland om een aanvraag te kunnen doen?

Ja, indien het intermediair een aanvraag via de dienstverlening van IBD Nederland wenst te laten verlopen dan is er een aanstellingsverplichting. IBD Nederland heeft voor de samenwerking met het intermediair een aantal richtlijnen en regels voor een succesvolle samenwerking opgesteld. De aanstelling is kosteloos.

Is IBD Nederland aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

Nee, IBD Nederland is niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid heeft als doel het oplossen van problemen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. IBD Nederland werkt enkel samen met het professionele intermediair en niet met consumenten.

Waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht? Deze kunt u deze per post of per e-mail aan ons doorgeven met de volgende onderwerpen:

Uw klacht

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Het nummer van uw lening

Eventueel een kopie van de papieren/documenten waar uw klacht over gaat

Stuur uw brief naar dit adres:

IBD Nederland Klachtenmanagement
Postbus 21
5575 ZG Luijksgestel
Of via e-mail naar:
Info@IBDNederland.nl

Nadat wij uw klachtenformulier of brief hebben gekregen, nemen wij binnen 72 uur contact met u op.